top of page

Yoga by Donation

PUST Yoga is fully funded through donations. Each donation allows me to maintain this online yoga studio, as well as continue my work with few focus on the importance of Busten to having physical and mental health. I add new inspirational content and improve the features of the website to get the best user experience as a yoga student.  I have also collected various videos from various international breathworkers that I can stand for. So here is a lot of content about Breathing and how to improve your health through your breath, I also give you access to the book - Breathing The source of increased self-awareness and balance

 

PUST Yoga blir fullstendig finansiert gjennom donasjoner. Hver donasjon tillater meg å vedlikeholde dette online yoga studioet, samt å fortsette mitt arbeid med få dreie fokus over på viktigheten av Pusten for å ha fysisk og mental helse. Jeg  legger til nytt inspirerende innhold og forbedre funksjonene på nettsiden, slik at du skal få best mulig brukeropplevelse som yoga student.  Jeg har også samlet ulike videoer fra ulike internajonale breathworkere som jeg kan stå inne for. Så her er dt mye innhold om Pusten og hvordan du via pusten kan forbedre din helse,  Jeg gir deg også tilgang til boken - Pusten  Kilden til økt selvinnsikt og balanse

♡ Takk for din generøsitet ♡

bottom of page